Zoeken

Privacy


Onze privacy waarborg is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze shop. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan klantnummer, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, cookie ID’s en financiële data.

Hierna worden alle persoonsgegevens en andere gegevens gezamenlijk ook aangeduid als gegevens.

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen.

Wie verwerkt je gegevens en wie beschermt ze?
Voor de verwerking van je gegevens is La Différence verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat La Différence vaststelt hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen.

Om ervoor te zorgen dat iemand erop toeziet dat je gegevens worden verwerkt zoals dat volgens de wet moet gebeuren, hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De werkzaamheden van deze functionaris bestaan onder andere uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van je gegevens. Je kunt onze functionaris bereiken op info@la-Difference.eu

Bezoek en gebruik van de shop (algemeen)
Als je onze shop bezoekt verwerken we gegevens van je. Denk aan je IPadres, maar ook aan je klik- en koopgedrag, zodat we je persoonlijker en relevanter van dienst kunnen zijn. Met behulp van cookies kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de website je hebt bekeken.

Het is mogelijk dat we de gegevens over je gebruik en bezoek van onze shop koppelen aan gegevens uit je account. Dit zijn de gegevens die we dan onder andere verwerken:
● IP-adres van je devices (bijvoorbeeld computer, tablet of mobiele telefoon) en cookie-ID’s
● Bezochte webpagina’s, pagina’s van onze site en duur van bezoek of sessie
● Welke internetbrowser je gebruikt, bijvoorbeeld Safari of Google Chrome
● Klikgedrag en denk aan zoekopdrachten, welke artikelen je hebt bekeken, op welke artikelen je hebt geklikt en wat je aanklikt tijdens het bestellen
● Transactiegegevens
● Voorkeuren of interesses

Account aanmaken en beheren
Om een bestelling bij La Difference te kunnen plaatsen hoef je niet een account aan te maken op onze website. Je moet wel bij een bestelling je gegevens invoeren, anders kunnen wij niet leveren. Maak je wel een account dan kun je daarna inloggen op je account en je account beheren. Voor het aanmaken van een account en het gebruik van je account verwerken we noodzakelijke gegevens van jou.

Aanmaken van je account
We verwerken je voornaam, voorletter(s), achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, adres en wachtwoord.

Gebruik van je account
Als je je account actief gebruikt, kunnen we naast je persoonlijke gegevens ook andere gegevens opslaan. 
Dit is afhankelijk van hoe je onze shop gebruikt. Denk aan:
● Besteldata
● Bestelnummers/ordernummers
● Details van je bestellingen, zoals aantal bestellingen, bedragen, (type) artikelen, artikelnummers
● E-mailadres voor e-mailvoorkeur

Hoe lang bewaren we je gegevens?
In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen.

1 jaar
Deze bewaartermijn geldt voor klachten die je indient. We tellen vanaf de dag waarop we de klacht behandelen.

7 jaar
Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën: 
● Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
● Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen en andere relevante gegevens
● facturen
● Bestellingen, bewijzen levering van bestellingen