Zoeken

Disclaimer


La Difference (Kamer van Koophandel: 12061311), hierna te noemen La Difference, verleent u hierbij toegang tot www.La-Difference.eu en nodigt u uit het aangebodene te kopen. La Difference behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
La Difference spant zich in om de inhoud van de shop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de shop aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van La Difference. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de shop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met La Difference. Voor op de shop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan La Difference nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij La Difference. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van La Difference, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.